منو وبلاگ
دوستان
گروه ادبیات راز

مشاهیر ادبیات ایران

کانون ادبیات ایران

گروه برنامه‌ریزی و هماهنگی ‌دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی

گروه درسی زبان و ادبیات فارسی

لغت نامه دهخدا

حافظ

شاهنامه

گروه زبان و ادبیات فارسی بابل

گروه ادبیات - گروههای آموزشی

گروه ادبیات فارسی ناحیه 2 ساری

ادبیات استان اصفهان

زبان و ادبیات فارسی دبیرستان شهر قیدار

گروه ادبیات فارسی دامغان

گروه زبان وادبیات فارسی متوسطه سمیرم

گروه ادبیات فارسی سوادکوه

گروه ادبیات فارسی آموزش وپرورش استان کرمانشاه

سحن

گروه زبان و ادبيات فارسي متوسطه ی گمیشان

گروه زبان و ادبيات فارسي شهرستان کلاله

گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استان قم

وبلاگ آموزشی ادبیات فارسی راهنمایی

ادبیات شهرستان شازند

گروه زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه ی رامسر

گروه زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه ی بابلسر

گروه ادبیات فارسی تنكابن

گروه ادبیات فارسی شهرستان محمودآباد

گروه زبان و ادبیات فارسی شهرستان نوشهر

گروه زبان و ادبیات فارسی شهرستان بهشهر

گروه ادبیات متوسطه چهاردانگه مازندران

گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي متوسطه ی گمیشان

گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه شهرستان جویبار

گروه زبان و ادبیات فارسی شهرستان نکا

گروه ادبیات متوسطه ی مازندران

درس نامه های ادبیات

به یاد قیصر

گروه زبان وادبیات فارسی استان اردبیل

زبان و ادبیات فارسی متوسطه خراسان رضوی

شورای گسترش زبان فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبان و ادبیات فارسی شهرستان تربت جام

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی خواف

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی فریمان

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی گناباد

گروه ادبیات فارسی ناحیه 3مشهد

گروه ادبیات استان حراسان رضوی

گروه ادبیات استان زنجان

گروه ادبیات ناحیه 2 استان اصفهان

ادبیات بجنورد

آرزو شیرین زبان

دبستان ابتدایی وحدت بجنورد

گروه زبان و ادبیات فارسی آذربایجان شرقی

تازه های ادبی

گروه ادبیات استان همدان

گروه آموزشی ادبیات ناحیه2 همدان

گروه ادبیات منطقه ی قلقلرود

گروه ادبیات سامن

گروه زبان و ادبيات آموزش و پرورش خزل

گروه زبان و ادبیات فارسی ناحیه 1 همدان

دبیرخانه استانی زبان وادبیات فارسی گیلان

گروه ادبیات آموزش و پرورش شهریار

گروههای آموزشی متوسطه ناحیه یک کرمانشاه

گروه زبان وادبیات فارسی ناحیه 1 کرمانشاه

گروه زبان و ادبیات فارسی سردشت دزفول

وبلاگ شخصی در پورتال آموزش و پرورش

گروه زبان و ادبیات فردوس

بیوگرافی چهره های برتر

پاورپوینت

گروه زبان و ادبیّات فارسی پاوه

غریب طوس

لوگودونی


  فصل 3 - ادبيات پايداري
درس هشتم - گلهايي كه در نسيم آزادي مي شكفد

ادبيات پايداري :
نكته ها ، تعريف ادبيات پايداري (ادب و مقاومت) : مجموعه سروده ها و نوشته هايي است كه موضوع اصلي آن ها، دعوت به مبارزه و پايداري در برابر بيدادگران است.  اصلي ترين مسائل ادبيات پايداري عبارتند از :

الف – دعوت به مبارزه و تحمل سختيها و مشكلات آن
ب – بيان بيدادگريها و تصوير چهره هاي بيدادگران
پ – ستايش آزادي و آزادگي
ت – نشان دادن افق روشن پيروزي كه ره آورد تلاش، وحدت و همدلي و مبارزه مستمر است
ث – ترسيم مظلوميت مردم
ج- بزرگداشت و ستايش مردم مبارز و شهدا

بهترين نمونه هاي ادبيات پايداري را در ادبيات هشت سال دفاع مقدس ايران، ادبيات فلسطين و كشورهاي آمريكاي لاتين مي توان يافت.
   درس 8
گل هايي كه در نسيم آزادي مي شكفد

مفهوم در بيت درس : ما شهيدان انقلاب اسلامي با حاكم بيدادگر مبارزه و خون خود را در اين راه نثار كرديم تلاش ما همچون نسيم سحري آزادي مردهايي بود. نسيم سحرگاه كه مي وزد، ما را به ياد آوريد.    خود آزمايي درس 8 :
1 – نويسنده كدام واقعه روزگار ما را به شعر مانند كرده است؟

انقلاب شكوهمند ملت ايران
2 – منظور از گل هايي كه در نسيم آزادي مي شكفد چيست؟
منظور انديشه ها و تفكرات بر حق است ، همچنين مي تواند استفاده براي هنرمندان و انديشه وراني باشد كه مسير درست را يافته اند و در فضايي برخوردار از آزادي، توانايي ها و قابليت هاي خود را در راه بر پايي حق بكار گرفته اند.
3 – منظور نويسنده از «هنرمندان بسياري خود را به قطار رسانده اند» چيست؟ بسياري از هنرمندان را مقدم بر مردم مي داند، يا مردم را راهنماي هنرمندان؟
باتوجه به عبارت هاي «هنرمندان بسياري، خود را به قطار (مردم انقلابي) رساندند و با مردم نشستند و قلبشان با قلب مردم هماهنگي يافت و اميدوارم كه هنرمندان ، قلبشان همچنان با مردم تپيد . نويسنده مردم را راهنماي هنرمندان مي داند.
   خط خورشيد:

نكته ها : شعر« خط خورشيد» برگرفته از كتاب «مثل چشمه ، مثل راد» اثر شاعر معاصر، قيصر امين پور» است. موضوع كلي شعر، توصيف فضاي تاريك قبل از انقلاب و بازگشت امام خميني به ايران است.    معني و مفهوم مصراع ها:

گاه گاهي مبارزان «آزادي خواهان همانند شهاب كه براي زماني كوتاه در دل تاريكي مي درخشد به سرعت محو مي شود، عليه حكومت پهلوي قيام و افشاگري مي كردند و به زودي به شهادت مي رسيدند. مثل پاك كن كه خط را پاك مي كند و مثل ابر سياه كه نور خورشيد را مي پوشاند. در آن محيط خفقان گرفته، عوامل و نيروهاي وابسته به حكومت شاه و آزادي خواهان را از ميان برمي داشتند و مي كوشيدند خاطره ي امام را كه در تبعيد بود، از يادها محو كنند.
«مردي از شرق برخاست آسمان را ورق زد» يعني مثل طلوع خورشيد كه وضعيت آسمان را دگرگون مي كند و از ظلمت به روشني مي رساند، امام نيز وضعيت سياسي ، اجتماعي و .......ايران را متحول كرد.
   خودآزمايي درس 8 :

1 – در شعر «خط خورشيد» چند نماد و نشانه را مشخص كنيد
شب : نماد ستم و خفقان / آسمان : نماد پاكي ، خوبي و بخشندگي / خزان ، نماد يأس و نااميدي / ستاره و شهاب : نماد مبارزان / هواي مه آلود : نماد خفقان
2 – اين شعر در چه قالبي سروده شده است؟
قالب نيمايي شعر نو
3 – در نمونه از «تشخيص » را در شعر بيابيد :
تشخيص : نسبت دادن حالات و صفات انسان است به پديده هاي ديگر، در اين درس پديده هايي مانند آسمان، شهاب و خورشيد در معناي حقيقي خود بكار نرفته اند كه با نسبت دادن صفات و حالات و كارهاي انسان به آن ها، آرايه ي تشخيص بكار رفته باشد.
4 – دو بيت از شعرهاي اين كتاب را كه داراي آرايه ي «مراعات نظير» باشد انتخاب كرده بنويسيد.
قطره ي دانش كه بخشيدي ز بيش / متصل گردان به درياهاي خويش
اي برادر ،قصه چون پيمانه است / معني اندروي بسان دانه است
آتشم را بكش به لختي آب ........./
گفت : مردم ز تشنگي در ياب / آتشم را بكش به لختي آب
شر كه آن ديد، شبه باز گشاد / پيش آن خاك تشنه نرفت چو باد
   بياموزيم 4 :

تعريف مراعات نظير : آوردن حداقل دروازه «سخن» است كه با هم به نوعي هنرمندانه متناسب و ارتباط داشته اند، چنان كه سراينده اي شعر «خط خورشيد» واژه هاي «دفتر» پاره، برگ ، فصل ، حرف ، خط خورده ، صفحه ، مشق شب، خط زدن، پاك كن ، ابر، پاك كردن و ورق زدن را كه همگي اصطلاحات و كلمات مدرسه اي آورده اند، در سروده ي خود آورده است.
اگر از آرايه ي مراعات نظير هنرمندانه و به جا استفاده شود بر زيبايي و گيرايي شعر و نثر افزوده شود.
ارغون جام عقيقي به سمن خواهد داد/ چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد
زندگي زنگ تفريح نيست، ساعت بعد حساب داريم

| چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۸۸ | | 18:42 | | مهتاب یزدانی |
درباره


سلام:خرسندیم از این که پایگاه ادبیات متوسطه را جهت مطالعه انتخاب نموده اید.با آرزوي لحظاتی خوش و سرشار از شادمانی برای شما دوستان عزيز.
امکانات

##################

##################
عضویت درخبر نامه

Powered by WebGozar

##################

##################

##################

##################

##################

##################

تماس با ما

##################

##################